مترجمین و ویراستاران

دکتر محمد فیضی

دکتر محمد فیضی

دکتر محمد فیضی

رتبه علمی : مدرس
وابستگی سازمانی: آموزش و پرورش ( اداره کل آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش شهرستان دره شهر)
ایمیل: Fizie.m@gmail.com
شماره تماس:09181420319
سال تولد: 1345
محل تولد: شهرستان ایلام

1- وضعیت تحصیلی:
1399-1395 ، دکتری محیط زیست- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تهران.
1387-1385، کارشناسی ارشد محیط زیست- دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
1372- 1368، کارشناسی دبیری زیست شناسی- دانشکده علوم – دانشگاه شهید چمران اهواز.

2- افتخارات :
*- معلم نمونه کشوری.
*- دبیر نمونه سازمان مردم نهاد ، از طرف وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران بخاطر فعالیت های احیایی سرزمین.

3- سوابق کاری :
1- دبیر دبیرستانها شهرستان دره شهر و ایلام
2- مدیر و معاون دبیر ستانهای شهرستان دره شهر
3- رئیس دایره آموزش و پرورش شهرستان دره شهر
4- نماینده سازمانهای مردم در کار گروه محیط زیست آمایش توسعه پایدار استان ایلام
5- نماینده شورای شبکه محیط زیست استان ایلام در کار گروه ارزیابی شورای شبکه سازمانهای مردم نهاد سازمان محیط زیست کشور.
6- رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایلام
7- موسس و دبیر سازمان مردم نهاد یاوران محیط زیست سیمره و دو دهه فعالیت در ا حوزه محلی، ملی و جهانی
8- مدرس مدعو دانشگاههای پیام نور و آزاد استان ایلام (تدر یس دروس زیست شناسی ، دروس مرتبط با محیط زیست- بهداشت و سلامت، اکولوژی، مبانی محیط زیست، شناخت محیط زیست، سیاسگذاری محیط زیست)
9- مدرس کلاسها و طرح های آموزشی مرتبط با تالاب و محیط زیست دانشگاه علمی کاربردی استان ایلام
10- برگزاری بیش از صد ها کلاس آموزشی و کارگاه برای اقشار مختلف ، شرکت در صد سمینار و کنفرانس علمی و حضور در برنامه های مخلتف صدا و سیما استان ایلام در مناسبتهای مختلف محیط زیستی و منابع طبیعی ، گردشگری ، سلامت و بهداشت.
11- منتخب به عنوان شایسته قهرمان تالاب کشور بهمن 99.

4- کتابها و مقالات :
الف -کتابها
*- بررسی تأثیر پساب های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان شهرستان دره شهر87
*- تدوین مدل بهینه مکان ¬یابی و طراحی مهندسی دفن بهداشتی زباله به روش ANP و با ستفاده از نرم¬افزار Super Decisions وانتخاب بهترین روش امحاء زباله بر اساس منطق فازی (مطالعه موردی شهرایلام1399)
*-روش های اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب، انتشارات دانشگاه پیام نور،1401

 

ب- مقالات :

عنوان مقاله جای درج و انتشار سال انتشار تعداد صفحات
مجله کتاب
ضرورت ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع سیمان و نقش آن در توسعه پایدار *   1386 8
ضرورت توجه به ارزیابی اثرات زیست محیطی و آمایش سرزمین در مدیریت جنگلهای زاگرس *   1391 7
بررسی کیفیت آب رودخانه سیکان با تأکید بر جنبه شرب *   1389 10
بررسی تنوع  زیستی گیاهی زاگرس به منظور استفاده از گیا هان دارویی *   1389 8
تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شهر ایلام) *   1399 9
مقاله نقش اقتصاد سبزدر مدیریت اکوسیستم 1389 دانشگاه تهران چهارمین  کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست-تهران
مقاله ضرورت توجه به گردشگری(اکوتوریسم)با نگرش اکولوژیکی و ارزیابی اثرات زیست محیطی در مدیریت جنگلهای زاگرس 1393 دانشگاه آزاد نخستین همایش ملی ژئوتوریسم دره شهر
مقاله نقش بهداشت روانی و رعایت اصول زیست محیطی در جلو گیری از پدیده خودکشی 1395 دانشگاه آزاد همایش منطقه ای خودکشی علل، پیامدها و راهکارها
مقاله ارتباط آموزه های قرآنی با دانش اکولوژی به منظور حفاظت از منابع زیستی 1391 دانشگاه تهران ششمین کنفرانس روز جهانی محیط زیست-تهران
مقاله تدوین مدل بهینه مکانیابی دفن بهداشتی زباله به روش فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی شهر ایلام) 1399 فصلنامه مطالعات  علوم محیط زیست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام- انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
مقاله تعیین مکان مناسب جهت دفن بهداشتی پسماندهای شهرستان ایلام

 

1399 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام مجله علمی پژوهشی دانشگاه  ایلام
مقاله نگرش مدیریتی  براساس ارزیابی و آمایش سرزمین به جنگل های زاگرس 1400 اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محوردر کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
مقاله رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی، آرامش روانی در کاهش آسیب های اجتماعی 1400 هفتمین همایش  ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
مقاله نشر فرهنگ قرآنی و دینی در حفاظت از ذخایر زیستی 1400 هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت کارآفرینی مرکز مطالعات و تحقیقات  علوم وفنون  بنیادی در جامعه
مقاله اهمیت تنوع زیستی گیاهی زاگرس در تولید گیاهان دارویی( مطالعه موردی  زیستگاه النج کبیر کوه شهرستان دره شهر) 1400 یازدهمین همایش سراسری کشاورزی ومنابع طبیعی پایدار مرکزمطالعات و تحقیقات  علوم و فنون  بنیادین در جامعه
مقاله محورهای توسعه و ترویج مدیریتی  اسلامی در قبال ایتام با محوریت قرآن  درجامعه 1400 سومین کنفرانس بین اللملی توسعه وترویج علوم امسانی و مدیریت وکار آفرینی ایران وزارت علوم تحقیقات فناوری، دانشگاه شهید بهشتی تهران
مقاله بررسی اثر پاپاورین بر فرایند گلایکه شدن آلبومین سرم انسانی 1391 فصلنامه گیاهان دارویی 9

 

 

 

 

 

 

5-  پروژه های تحقیقاتی که به پایان رسیده یا در دست اجراست:

 

عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل پروژه نتیجه و کاربرد پروژه نام همکاران
بررسی  تأثیر پساب های کشاورزی بر کیفیت آب رودخانه سیکان 1386 1387 شهرستان دره شهر  ارائه راهکارهای مدیریتی ، اجرایی پژوهشی برای استفاده از خدمات اکوسیستمی رودخانه سیکان دکتر محمد شریف فاضلی

دکتر احمد طالبی

توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد  نقش ومشارکت آنها در توسعه پایدار 1387 1387 شهرستان دره شهر ارائه راهکاری مشارکتی  و نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه مناطق مهندس مازیار سلیمان نژاد- دکتر علیرضا محمدی
نقش مربیان ورزش، بهداشت، و پررورشی در  علاقمند نمودن دانش آموزان به محیط زیست 1393 1393 آبدانان ، دره شهر، دهلران، مهران ارائه آموزشی لازم به مربیان برای تغییر نگرش دانش آموزان به محیط زیست دکتر علیرضا محمدی- مهندس مازیار سلیمان نژاد
توانمند سازی ، بخشداران، دهیاران، سازمانهای مردم ، شوراهای شهر روستا برای استفاده از خدمات اکوسیستمی تالاب ها 1397 1397 آبدانان دره شهر آگاهی دادن در مورد اهمیت تالاب ها  در نحوه مشارکت جوامع بهره بردا ر برای احیای تالاب ها دکتر علیرضا محمدی، مهندس مازیار سلمیان نژاد- مهندس غلامرضا ابدالی
تدوین مدل بهینه مکان ­یابی و طراحی مهندسی دفن بهداشتی زباله به روش ANP و با ستفاده از نرم­افزار  Super Decisions وانتخاب بهترین روش امحاء زباله بر اساس منطق فازی (مطالعه موردی شهرایلام)

 

1395 1399 ایلام بررسی معظلات پسماندها در شهر ایلام  و ارائه راهکارها دکتر بهبانی نیا

دکتر عاصمی زواره

دکتر رستمی

اقدامات عملی پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 در گروه­های در معرض خطر روستاهای شهرستان دره­شهر

 

1399 1400 دره شهر اقدامات عملی  پیشگیرانه  برای جلوگیری از گسترش  بیماری کووید  19 در گروه­های در معرض خطر روستاهای شهرستان دره شهر  Small Grants Programme Grant Proposal Form for UNDP-ECHO Fund ECHO – UNDP

دفتر نمایندگی برنامه عمران سازمان ملل درایران – با  همکاری سازمان مردم نهاد یاوران محیط زیست

برگزاری کلاسهای توانمند سازی برای مخاطبین مؤثر برای مقابله با چالش های زیست محیطی 1400 1400 دره شهر، چوار، ایوان ، ایلام مخاطبین مؤثر،بخشدار، شهرداری، دهیاران،اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا،کشاورزان، دبیران و نمایندگان سمن ها، جوامع محلی حاشیه مناطق تحت مدیریت …. برای مقابله با چالش های محیط زیستی دکتر نودالدین رستمی، دکتر محمد مراد مریدی، مهندس غلامرضا ابدالی
تفکیک وجمع آوری پسماندهای خشک ادارات و مراکز بهداشتی و درمانی، مجتمع های مسکونی بالای بیست خانوار در شهر ایلام از مبدأ برای بازیافت. 1400 1400 شهرستان ایلام با اجرای این طرح با توجه به آنالیز زباله شهر ایلام، که  حدود 86/4 درصد از زباله های قابل بازیافت تبدیل به ثروت ،شاهد کاهش حجم پسماند در مرکز دفن شهر ایلام   خواهیم بود ، زمینه ای برای مدیریت علمی پسماند در دیگر بخش ها فراهم خواهد شد. مدیریت پسماند در شهرستانهای استان در دستور کار بازیافت قرار خواهند گرفت. وضعیت سلامت و بهداشت مردم مجاور مرکز دفن بهبود خواهد یافت، بیماریهای واگیر منتقله از طریق مراکز دفن کاهش خواهد یافت و …..

 

دکتر رضا جوروند

مهندس علی مریدی

دکتر محمد مراد مریدی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *